Domov

Edukačné besedyRekondičné pobyty & Šport

 

Dia-výstavy

 

Kultúra & Stretnutia

 

Občianské združenie IPčko

Anonymná pomoc od psychológov.

Občianske združenie IPčko poskytuje online priateľskú podporu, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách, psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom, ktorí sa na občianske združenie IPčko s dôverou obrátia. Sú tu, online, aby nám boli blízko a mohli nám byť svojimi vedomosťami a schopnosťami užitoční. Občianske združenie IPčko poskytuje poradenstvo prostredníctvom chatu a mailu.

Partneri Diadoru

Sponzori a partneri DiaEuro 2018

Partneri s ktorými spolupracujeme:

                                                               

Konverzačné mapy - Konverzácie o diabete

Konverzačné mapyTM je nová vzdelávacia iniciatíva pre pacientov s diabetom sponzorovaná farmaceutickou spoločnosťou ELI LILLY s vlastným výskumom a vývojom, ktorá rozhovorí každého. Edukačný program pod názvom Konverzácie o diabete využíva inovatívne vzdelávacie nástroje – Konverzačné mapyTM vytvorené spoločnosťou Healthy Interactions v spolupráci s Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF).


Konverzačné mapyTM menia spôsob, akým sa doposiaľ ľudia o cukrovke učili. Ide o vizuálny prístup v kombinácii s interaktívnou skupinovou konverzáciou, ktorá pomáha ľuďom si viac informácií zapamätať, a tak ich v konečnom dôsledku vedie aj k lepšiemu zvládaniu ich ochorenia.


Ako prebieha edukačná lekcia s Konverzačnou mapou?
 Lekcia s Konverzačnou mapou prebieha v skupinke pacientov pod vedením špeciálne vyškolenej edukačnej sestry. Edukačnou pomôckou je veľká obrázková mapa, okolo ktorej všetci zúčastnení sedia, aby na ňu dobre videli. Diskusiu zároveň podporujú i rôzne „hracie“ kartičky s pojmami a otázkami.


Aké sú témy lekcií?
 V súčasnosti existujú Konverzačné mapy na tieto témy:
Život s diabetom
Ako funguje diabetes
Zdravé stravovanie a pohybová aktivita
Zahájenie liečby inzulínom
Diabetes a starostlivosť o nohy
Porozumenie rizikovým faktorom pri zvládaní diabetu (neskoré komplikácie)
Život v rodine s diabetom 1. typu


Ako dlho trvá lekcia?
 Jedna mapa trvá približne 1,5 hod., ale záleží na tom, ako aktívne sa účastníci zapoja, ako ich to baví a ako sa rozvinie diskusia.
Kde sa taká lekcia uskutočňuje?
 Najčastejšie prebiehajú edukácie u diabetológov v ordinácii, na interných oddeleniach nemocníc, pri zväzoch diabetikov alebo na rekondičných pobytoch. Skúste sa na edukáciu pomocou Konverzačných máp spýtať svojho lekára alebo sa obráťte na našu DiaLinku.


Kto lekciu vedie?
 Skúsená edukačná sestra, ktorá bola špeciálne vyškolená na vedenie lekcií s Konverzačnými mapami a má celú pomôcku k dispozícii.


Ako sa môžem prihlásiť?
 Skúste sa spýtať svojho lekára, sestry, v miestnom zväze diabetikov alebo sa obráťte na našu bezplatnú DiaLinku.


Musím absolvovať všetky mapy postupne alebo môžem v ľubovoľnom poradí?
 V súčasnej dobe existuje 7 máp, z toho 6 je určených pre diabetikov 2. typu. Na poradí väčšinou nezáleží, ale váš lekár by vám mal vedieť poradiť, ktorá téma je pre vás najvhodnejšia a čím potom pokračovať.


Koľko pacientov sa zúčastňuje?
 Ideálny počet účastníkov v skupine je 5-8. V takejto veľkej skupine sa vyvolá živá diskusia a zároveň sa umožní edukačnej sestre skupinu zvládnuť a aktívne zapojiť všetkých účastníkov.


Môžem si so sebou vziať partnera/partnerku?
 Určite si so sebou môžete vziať rodinných príslušníkov; lekcia s Konverzačnou mapou im pomôže celú problematiku lepšie pochopiť a pomáhať vám v každodennom živote.


Sú edukácie pomocou Konverzačných máp vhodné i pre deti s diabetom?
 Pre deti a ich rodičov je určená špeciálna mapa Život v rodine s diabetom 1. typu, ktorá sa skôr ako na „medicínsku“ stránku ochorenia zameriava na psychologické a sociálne aspekty v živote rodiny s diabetickými deťmi.

www.konverzacnemapy.sk

Odkazy


 Zoznam odkazov, na ktoré sa oplatí kliknúť...

  

Konverzačné mapy

Konverzačné mapyTM je nová vzdelávacia iniciatíva pre pacientov s diabetom sponzorovaná farmaceutickou spoločnosťou ELI LILLY s vlastným výskumom a vývojom, ktorá rozhovorí každého. Čítaj viac.

Výbor


 

Ľubomír Barák
Predseda

Pôsobí v DFNsP ako diabetológ pre deti a dospelých. Je primárom Detského diabetologického centra a zakladateľom občianskeho združenia Diador. Medzi jeho koníčky patrí divadlo, ktorému sa v minulosti venoval

Veronika Kleinová
Tajomníčka

Kratky text o osobe.

Katrina Červená
Hospodárka

Študovala na Ekonomickej univerzite. Členom Diadoru je od roku 1998 a od roku 2003 zastáva funkciu hospodárky. Medzi jej záľuby patrí čítanie, turistika a tance.

Matej Kováč
Kontrolór

Kratky text o osobe.

Adam Tisovský
Edukačné besedy

Vyštudoval telekomunickácie na FEI STU. Vo výbore Diadoru má na starosti organizáciu edukačných besied. Jeho záľuby sú príroda, šport, hudba a sníva o chove oviec.

Veronika Hrádeková
Potravinový program

Študentka Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave, "sestrička z Kramárov", členom Diadoru je od roku 2009 a od roku 2012 je členom výboru. Jej záľuby sú šport, štúdium a umenie.

Matúš Bombara
Športové podujatia

Študent, ktorého záluby sú všetky športy na čele s hokejom a futbalom ktorému sa taktiež aktívne venuje.

Jessy Tárnok
Rekondičné pobyty

Mojou  úlohou v Diadore je, aby zimné a letné rekondičné pobyty prebehli v poriadku. Organizujem ich od roku 2009 v rôznych kútoch Slovenska

Monika Martinčičová
Kultúrne akcie

Vyštudovala dramatický obor na univerzite vo Worcestre. Od roku 2007, pravidelne navštevuje podujatia Diadoru. Po ukončení štúdií, sa stala členkou výboru. Venuje sa divadlu, rada rozpráva a šermuje.

O násDiador vznikol na podnet diabetológa MUDr. Ľubomíra Baráka, ktorý si vo svojej ambulancii všímol, že jeho pacienti – mladí diabetici nad 18 rokov, prichádzajúci na vyšetrenie, bez slova vyčkajú kým príde na nich rad a bez slova sa zasa po vyšetrení rozchádzajú domov. Žijú v izolácii, anonymite a vôbec sa medzi sebou nepoznajú. To bol impulz na základe ktorého, po vzore trenčianskej organizácie, bola dňa 14.11.1988 založená organizácia združujúca mladých diabetikov žijúcich v Bratislave. Dátum 14.11. bol neskôr vyhlásený za Medzinárodný deň diabetu.

V súčasnosti je Diador občianskym združením s právnou subjektivitou a jeho činnosť je zameraná na organizovanie kultúrnych, športových a edukačných podujatí.
Cyklus edukačných besied „Život s diabetom“ je určený nielen pre členov Diadoru, ale pre širokú verejnosť, ktorá má záujem rozšíriť svoj pohľad na diabetes a veci s ním súvisiace.
K tradičnej činnosti Diadoru patrí aj realizácia „Celoslovenskej predajnej výstavy potravín vhodných pre ľudí s diabetom“ a tiež organizovanie liečebno – rekondičných pobytov pre deti a mladých ľudí s diabetom. 

Diador sídli vo vlastných priestoroch na Tehelnej ulici č.20 v Bratislave. V týchto priestoroch sa uskutočňujú zasadnutia Výboru a stretnutia pracovných skupín a členov Diadoru.

Mottom občianskeho združenia je: "Pomoc ľuďom s diabetom!"

 

Kontakt


 

Diador
Tehelná 20
831 03 Bratislava
Slovensko

Telefón: (02) 4425 9901
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Právna forma: Občianske združenie

 

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX