Kultúrne akcie

Na skle maľované

"Na skle maľované"   6.4.2014 19:00 Divadlo Tower Stage

Hlásiť sa môžte na Facebook udalosti: https://www.facebook.com/events/202997136578272/?fref=ts

avšak čo najrýchlejšie, lebo lístky miznú, hádam až kozmickou rýchlosťou!!!!

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX