Kultúrne akcie

II. DIA Vianočný koncert

 Prichádzajú VIANOCÉÉÉ !!!!!

A pri tejto príležitosti si pre Vás milý Diarodáci, Vaše modré združenie pripravilo Vianočný koncert!! Koncert je tu pre Vás, aby ste sa mohli stretnúť, v ptíjemnej atmosfére si vypočut vianočné a aj iné skladby.........

 

 

Na koncerte sa môžte tešiť na mix klasickej hudby, populárnych skladieb a známych kolied v podaní hudobného zoskupenia so spevákom.

 

Koncert sa bude konať o 17:00 (kto si pamatá, asko minulý rok) v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave (oproti Primaciálnemu palácu - kde bývajú edukácie).

 

Po skončení navrhujem sa húfne stretnúť a spoločne sa pobrať na VIANOČNÉ TRHY - značka: treba mať niečo červené na sebe..aspoň šálu, rukavice, šiapu, nohavice (nie nohavičky, niečo viditeľné lol..) topánky, kabát, ponožky trčiace z topánok...môžte experimentovať :P

 

Tešíme sa na Vás :)

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX