Kultúrne akcie

Prorocké poznanie Chalíla Džibrána

 

22.1.2015 o 19:30, Modrý salón SND, Pribinova 17, 819 01 Bratislava

 

Stretneme sa s poéziou libanonsko-amerického básnika Chalíla Džibrána prezentovanou poprednými hlasmi slovenskej umelecko-divadelnej scény. Jeho prorocké poznanie je putovaním po ceste spirituálneho bohatstva, uvažovanie nad večným poriadkom vecí, nad láskou, ktorá má silu nanovo obnoviť všetky toky energie, a smrťou, ktorá je len odvrátenou časťou života.

Cena lístka je 3€. Tešíme sa na Vás :)

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX