Kultúrne akcie

EQUUS na Novej scéne

 

21.10.2015 o 19:00, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava

 

Autor tohto diela, známy Peter Shaffer (Amadeus), bol k napísaniu príbehu inšpirovaný skutočnou udalosťou, o ktorej sa dočítal v novinách. Fascinovala ho správa o sedemnásťročnom chlapcovi, ktorý oslepil šesť koní.

Plná cena vstupenky je 15 €, mali by sme dostat ŤZP zľavu. Váš záujem potrebujem samozrejme vedieť čo najskôr, aby sme stihli kúpiť vstupenky. Kontaktovať  ma môžte cez Facebook udalosť:
https://www.facebook.com/events/822925131157840/
alebo telefonicky na: 0911 842 941

Vaša Monika :)

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX