Kultúrne akcie

III. DIA Vianočný koncert v podaní Katky Feldekovej a Riša Šimurku

 

11.12.2015 o 17:00, Kostolná 1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto / Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave

 

Tešiť sa môžte na našu jedinečnú Katku Feldekovú a hudobníka Riška Šimurku, ktorí nás potešia spevácko-hudobnými lahodami, pre nás bez pridaného cukru, ukuchtenými v ich umeleckej kuchyni

Tešíme sa na Vás :)

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX