Edukačné besedy

Deň diabetu

Pri príležitosti "Svetového Dňa Diabetu" vás pozývame na výstavno - edukačné podujatie pre diabetikov a širokú verejnosť. Podujatie sa koná v utorok 17. novembra v Hoteli Bratislava na Seberíniho 9 od 9:00 do 15:00. Príďte sa poradiť s odborníkmi a vypočuť si zaujímavé prednášky na aktuálne témy, s ktorými sa diabetologovia najčastejšie stretávajú vo svojich ambulanciach. Dozviete sa o prevencii a liečbe cukrovky, manažmente cukrovky v tehotenstve, ako správne merať glykémiu alebo ako zvládať diabetes u detí. Odpovede na Vaše otázky získate v diskusii s odborníkmi alebo v odbornej poradni, ktorá bude k dispozícii počas celého podujatia "Deň diabetu".

Viac informácií: http://dendiabetu.sk/

Okrem toho sa bude paralelne konať fotosúťaž/výstava na tému "Pohybom ku zdraviu". Ak máte fotky, ktoré podľa vás stoja za pozornosť, môžete ich prihlásiť na: http://www.ephoto.sk/sutaze/fotosutaz-pohybom-ku-zdraviu/

Edukačná beseda - Diabetes a fyzická aktivita

Pozývame vás na edukačnú besedu o vplyve fyzlckej aktivity a športu na diabetes, ktorá sa uskutoční 21.9.2015 o 17:00 v Priaciálnom paláci. Prednášať bude jeden z najväčších odborníkov na túto tému, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., ktorý je okrem iného hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre odbor telovýchovného lekárstva. Tešíme sa na vás!

 

Edukačná beseda - Ako diabetes ohrozuje obličky (prezentácia)

Prezentáciu k edukačnej besede "Ako diabetes ohrozuje obličky" nájdete v nasledovnom odkaze:

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. - Ako diabetes ohrozuje obličky 

 

Edukačná beseda - Ako diabetes ohrozuje obličky (fotogaléria)

Edukačná beseda - Ako diabetes ohrozuje obličky

Dovoľujeme si vás pozvať na prednášku na tému "Ako diabetes ohrozuje obličky", ktorá sa uskutoční 27.4.2015 o 17:00 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Prednášať bude na slovo vzatý odborník, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. z nefrologickej ambulancie UNB Antolská. 

 

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX