Edukačné besedy

Edukačná beseda - Diabetes a ohrozenie nervov

Srdečne vás pozývame na prvú edukačnú besedu v roku 2014, ktorá bude venovaná téme diabetickej polyneuropatie. Aby vám diabetes neliezol na nervy, príďťe si vypočuť, ako si ich chrániť, resp. ako včas odhaliť prvé varovné príznaky.

Prednášať bude naslovovzatý odporník, neurológ MUDr. Zoltán Goldenberg, v pondelok 3. marca 2014 so začiatkom o 17:00 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX