Edukačné besedy

Edukačná beseda - Čaje a prírodné doplnky výživy pri diabete

Príďte si 22.9.2014 o 17:00 vypočuť prednášku na tému „Čaje a prírodné doplnky výživy pri diabete“, ktorá nám poodhalí, ktoré potraviny, vitamíny či iné prírodné látky nám môžu pomôcť pri tomto ochorení, najmä s ohľadom na ich možný ochranný vplyv organizmu (teda ciev a nervov), na ich možný deficit v tele diabetika, či na reguláciu hladiny glykémie. Taktiež sa možno dozvieme, že nie pri všetkých prípravkoch, o ktorých sa často dozvedáme najmä na internete, bol doposiaľ spoľahlivo preukázaný ich pozitívny účinok. 

Prednášať nám bude naslovovzatý odborník prof. Ing. Milan Nagy, CSc. z Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK. 

 

 

Prednáška je za nami, ďakujeme prof. Milanovi Nagymu za jeho čas a ochotu a taktiež za poskytnutie prezentácie, ktorú si môžete  stiahnuť tu.

Fotky z prednášky:

20140922_171037.jpg20140922_171045.jpg20140922_171056.jpg20140922_171107.jpg

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX