Edukačné besedy

Edukačná beseda - Ako diabetes ohrozuje obličky (prezentácia)

Prezentáciu k edukačnej besede "Ako diabetes ohrozuje obličky" nájdete v nasledovnom odkaze:

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. - Ako diabetes ohrozuje obličky 

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX