Edukačné besedy

Edukačná beseda - Diabetes a fyzická aktivita

Pozývame vás na edukačnú besedu o vplyve fyzlckej aktivity a športu na diabetes, ktorá sa uskutoční 21.9.2015 o 17:00 v Priaciálnom paláci. Prednášať bude jeden z najväčších odborníkov na túto tému, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., ktorý je okrem iného hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre odbor telovýchovného lekárstva. Tešíme sa na vás!

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX