Edukačné besedy

Občianské združenie IPčko

Anonymná pomoc od psychológov.

Občianske združenie IPčko poskytuje online priateľskú podporu, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách, psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom, ktorí sa na občianske združenie IPčko s dôverou obrátia. Sú tu, online, aby nám boli blízko a mohli nám byť svojimi vedomosťami a schopnosťami užitoční. Občianske združenie IPčko poskytuje poradenstvo prostredníctvom chatu a mailu.

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX