Edukačné besedy

EB - Sociálne otázky pri diabete - Fotogaléria

Edukačná beseda - Ohrozenie kĺbov pri diabete - Fotogaléria

Edukačná beseda - Diabetes a ohrozenie nervov

Srdečne vás pozývame na prvú edukačnú besedu v roku 2014, ktorá bude venovaná téme diabetickej polyneuropatie. Aby vám diabetes neliezol na nervy, príďťe si vypočuť, ako si ich chrániť, resp. ako včas odhaliť prvé varovné príznaky.

Prednášať bude naslovovzatý odporník, neurológ MUDr. Zoltán Goldenberg, v pondelok 3. marca 2014 so začiatkom o 17:00 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

 

Edukačná beseda - Čaje a prírodné doplnky výživy pri diabete

Príďte si 22.9.2014 o 17:00 vypočuť prednášku na tému „Čaje a prírodné doplnky výživy pri diabete“, ktorá nám poodhalí, ktoré potraviny, vitamíny či iné prírodné látky nám môžu pomôcť pri tomto ochorení, najmä s ohľadom na ich možný ochranný vplyv organizmu (teda ciev a nervov), na ich možný deficit v tele diabetika, či na reguláciu hladiny glykémie. Taktiež sa možno dozvieme, že nie pri všetkých prípravkoch, o ktorých sa často dozvedáme najmä na internete, bol doposiaľ spoľahlivo preukázaný ich pozitívny účinok. 

Prednášať nám bude naslovovzatý odborník prof. Ing. Milan Nagy, CSc. z Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK. 

 

 

Prednáška je za nami, ďakujeme prof. Milanovi Nagymu za jeho čas a ochotu a taktiež za poskytnutie prezentácie, ktorú si môžete  stiahnuť tu.

Fotky z prednášky:

20140922_171037.jpg20140922_171045.jpg20140922_171056.jpg20140922_171107.jpg

 

Zlepší telemedicína kontrolu nad diabetom?

 

Prednášajúci: Ing. Fedor Lehotski, PhD

Primaciálny palác v Bratislave

V poradí tretia edukačná beseda v roku 2013 sa venovala téme telemedicíny a jej využitiu v prospech diabetikov (či iných pacientov). Prednášky sa zhostil Ing. Fedor Lehotski, PhD., riaditeľ Národného centra telemedicínskych služieb, ktoré bolo založené na pôde Fakulty Elektrotechniky a Informatiky STU s cieľom podporiť komunikáciu a koordináciu všetkých dotknutých inštitúcií a organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.

Hlavnými cieľmi telemedicíny je zlepšiť starostlivosť o pacienta, zvýšiť jeho komfort a, samozrejme, ušetriť financie v zdravotníctve. U diabetikov ide napríklad o glukometre, pumpy či senzory schopné odosielať dáta ošetrujúcemu lekárovi či rôzne aplikácie v smartfónoch.

Všeobecne je však pole telemedicíny omnoho širšie. Napriek tomu, že teoreticky je táto téma už dlho skúmaná, k jej prechodu do praxe či intenzívnejšiemu využitiu je ešte veľmi dlhá cesta a to platí celosvetovo (snáď až na pár výnimiek, ako je napríklad Singapur). Predovšetkým ide o financie, chýbajúce zariadenia a infraštruktúru zodpovedajúcu potrebám telemedicíny. 

Stále sme vo fáze, kedy pretrváva debata o efektívnosti a ekonomickosti tohto riešenia a jeho zmysluplného využitia. Je veľmi pravdepodobné, že do praxe sa nakoniec dostane len niekoľko návrhov, avšak aj to bude príspevok k stále napredujúcej starostlivosti o diabetických či iných pacientov.

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX