FAQ

FAQ - často kladené otázky

Čo je to Diador?

.........................

Ako sa stať členom Diadoru?

Našim členom sa môže stať ktokoľvek, nezáleží či máš cukrovku alebo nie. Minimálny vek člena je stanovený na 16 rokov.

Ako zaplatiť členský poplatok?

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADORu:
 
číslo účtu: 0011492338
kód banky: 0900
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
suma: 10,- eur (bež časopisu 5,- eur)
variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX