Rekondičné pobyty
Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Poukázanie 2 % z daní pre OZ Diador Napísal: Super User 103
Pozvanka na HČS 2018 Napísal: Super User 161
Volejbal Diadoru vs. farma-firmy Napísal: Super User 278
Poukázanie 2 % z daní v roku 2018 Napísal: Super User 335
Edukačná beseda - Kontinuálny monitoring glykémie Napísal: Super User 583
Derniéra Doktor Macbeth Napísal: Super User 730

Podkategórie

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX