Výstava DIA potravín
Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Výstava DIA potravín XVI. ročník Napísal: Super User 1174
Výstava DIA potravín XV. ročník Napísal: Super User 1081
Výstava DIA potravín XIV. ročník Napísal: Super User 989
Výstava DIA potravín XIII. ročník Napísal: Super User 1032
Výstava DIA potravín XII. ročník Napísal: Super User 1001
Výstava DIA potravín X. ročník Napísal: Super User 1027
Výstava DIA potravín IX. ročník Napísal: Super User 986
Výstava DIA potravín VIII. ročník Napísal: Super User 986
Výstava DIA potravín VI. ročník Napísal: Super User 1162
Výstava DIA potravín V. ročník Napísal: Super User 1227

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX