Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín II. ročník

II. ročník výstavy DIA potravín sa konal 19. 4.1998 na rovnakom mieste ako predchádzajúci ročník. Pozvali sme, vyše, 80 firiem. Z toho  11 odpovedalo kladne, 3 boli ospravedlnení (SF SOFT DRINK, PRAMEŇ a pani LACKOVÁ). Žiaľ, bol výrazne zredukovaný počet vystavovateľov. Zúčastnilo sa 6 potravinových firiem. Zredukovaný bol i počet návštevníkov, na 300. Čo sa týka financií, tento ročník sme boli stratoví, mínus 2.000SK. Riešením bola myšlienka:“...ideálne by bolo koncipovať výstavu, ako časť projektu, oveľa väčších rozmerov, zameraného na zdravý životný štýl, v ktorom by naša organizácia bola spoluorganizátor.“ (autor myšlienky, M. Leško)

Podrobnejšie info:

zúčastnení vystavovatelia: AGROINFORM SK, TEKMAR SK, SALMIKO, IMBER, RESS, WALMARK SK

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX