Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín III. ročník

III. ročník sa konal 1. 5. 1999. Referentom sa stala I. PÉCHYOVÁ. Pozvali sme, až vyše 130 potravinových firiem, o 50 firiem viac, ako minulý ročník. Napriek tomu, nám  len 11 firiem odpovedalo kladne! VDP sa zúčastnilo, len 5 potravinových firiem. Počet návštevníkov bol 250. Firma HOFI TRADING zabezpečila výzdobu. Po III. ročníku nastal „ boj“ o vystavovateľov,..a  to vydaním katalógu dia- výrobkov, ktoré sa vyrábajú alebo distribuujú na území Slovenka.“, ako nutnosť, „zalepiť“ problematickú medzeru v obchodnej komunikácii medzi výrobcami dia- výrobkov, veľkoskladmi, predajňami a spotrebiteľmi“ (autor myšlienky, I. Péchyová). Ľ. Barák a  M. Venutti- „diadoráci“- získali kontakty na potravinové firmy (vyše 22)! v AGROKOMPLEX- Nitra, ktorého sa zúčastnili vo svojom voľnom čase.

Podrobnejšie info:

zúčastnení vystavovatelia: PRAMEŇ, IMBER, ALFA BIO, KOGAM a vzorka TOPVAR- DIA pivo, SAMARITÁN

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX