Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín IV. ročník

IV. ročník, sa konal 20. 5. 2000, pod záštitou starostu BA- Nové Mesto, Ing. R. Frimmela. Po dvoch, menej vydarených ročníkoch sa IV. ročníka VDP zúčastnilo 15 potravinových firiem. Počas VDP realizovali študentky Strednej zdravotnej školy, Strečnianska ul., BA. bezplatné meranie glykémie a TK. Prúžky na krv boli od diabetologickej ambulancie, Poliklinika pre dorast, BA. Stretli sme sa s nedostatkom „diadorákov“ (opakovane). Propagácia bola tento ročník v TV Markíza- Teleráno, cez „diadorákov“- Ľ. Barák, I. Péchyová.

Podrobnejšie info:

zúčastnení vystavovatelia: AGROCONSULT (IWA), GALAS SK, GOLD LIMO, JOARR, HAMÉ SK, MLIEKOSPOL, PRAMEŇ, RACIO SK, ROSI- J. ROSINOVÁ, SF SOFT DRINK, SCHOLLER, SLOVCANDY HAAS, WALLMARK a vzorky TOPVAR a HUBERT

avšak, poslali nám záväznú prihlášku, ale nezúčastnili sa: DIAMARKET, GENERICA, KOGAM, TEKMAR a to bez ospravedlnenia

zaslali nám vzorky: firma SENÁT- nízkoenergetické sirupy vo vrecúškach, viaceré príchute 

ALFA BIO nám zaslalo pozvanie na sympózium: „Spolupracujme pre zdravie“, prednášajúci: Dr. B. Connel, Dr. K. Burke, obaja z USA

propagácia bola, opakovane, cez mesačník- Hlas Nové Mesto, TV Nové Mesto

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX