Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín VI. ročník

VI. ročník, sa konal 25. 5. 2002, bol podobný V. ročníku. I tento rok obvolával Ľ. Barák cca. 200 vystavovateľov, cez 8 dopoludní vlastnej dovolenky. Bol to vydarený ročník, svedčí o tom, 19 zúčastnených potravinových firiem. Zúčastnilo sa ho 1.300návštevníkov. Veľké firmy: COCA- COLA, PEPSI- COLA, KRAFT FOODS SK, FIGARO, JACOBS, ZOTT, NESTLÉ, ČOKOLÁDOVNY SK, SEDITA, prejavili nezáujem o „VDP“, túto skutočnosť je potrebné minimálne intenzívne medializovať.

Podrobnejšie info:

 

  • zúčastnení vystavovatelia: AC VEĽKÝ KRTÍŠ, ALFA BIO- Banská Bystrica, CUKROVAR SLÁDKOVIČOVO, DELTA PEKÁRNE- Šamorín, DIAMARKET KAROL ŠIMON- Dunajská Streda, DOBRÝ ŽIVOT- BA, GENERICA- Piešťany, IMBER- BA, JOARR- Trnava, LUNACO, NOVEX FOOD, PEČIVÁRNE LIPT. HRÁDOK, PRAMEŇ- Tŕstie, RISO, TEKMAR SK- Nitra

  • vzorky: HUBERT – Sereď, TOPVAR- Topoľčany, WRIGLEY SK- BB, KÁVOVINY SEREĎ

  • nezúčastnili sa, bez odpovede: MLIEKOSPOL, ROSI- JAROSLAVA ROSINOVÁ- Šurany

  • ospravedlnili sa 1 deň pred „VDP“: DÚBRAVANKA BA, KOGAM- Sokolovce

  • glukomery boli zapožičané i tento rok od firmy DIASAN

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX