Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín VIII. ročník

VIII. ročník, sa konal 26.6. 2004, neskôr kvôli voľbám. Zúčastnených bolo 18 potravinových firiem. Zúčastnili sa všetci prihlásení. Prvýkrát sa VDP zúčastnili i zdravotnícke firmy. Tento ročník bol, taktiež úspešný.

Podrobnejšie info:

 

  • zúčastnení vystavovatelia: AG FOODS, FYTOSAL, TML, VÍNO NR, DELTA PEKÁRNE- Komárno, ORATRADE, PEČIVÁRNE LIPT. HRÁDOK, KAUMY SK, IMBER, JOARR, RISO, YOPLAIT, VITAR, PRAMEŇ, JÁN MACONGA- JANI a vzorky: TOPVAR, HUBERT, WRIGLEY

  • zdravotnícke firmy: AVENTIS, ELI LILLY, ROCHE, DIASAN, BAYER, ABBOTT

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX