Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín IX. ročník

 

IX. ročník, sa konal 28. 5. 2005, v čase od 9 do 14 hod. Zúčastnených bolo 15 potravinových firiem a 4 zdravotnícke firmy. Prišlo 800 návštevníkov. Oslovili sme i ministrov, s cieľom získať väčšiu vážnosť pre „VDP“. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili, riaditeľ sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR MUDr. R. Vetrák a generálna riaditeľka sekcie potravín MP SR Ing. M. Rosinová CSc. Glykémia bola meraná farma firmami. TK bol, už niekoľko ročníkov meraný na prístrojoch od firmy CHIRANA- PREMA- Stará Turá. OPAVIA darovala BEBE sušienky, vzorky sme využili na rekondičnom pobyte. 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX