Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín X. ročník

 

X. ročník, sa konal 27. 5. 2006, v čase od 9 do 13 hod. Zúčastnených bolo 14 potravinových firiem, 4 zdravotnícke firmy a časopis Diabetik. Prišlo 800 návštevníkov. Meranie glykémie zabezpečili zdravotnícke firmy v spolupráci s členmi Diador- u. ABBOTT a ROCHE dobrovoľne prispeli viac, ako bol vystavovateľský poplatok. Propagácia VDP bola v májovom čísle časopisu Diabetik a v STV. Deň pred konaním VDP nám STV poskytla priestor, kde Ľ. Barák svojou aktivitou zviditeľnil VDP.

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX