Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín XII. ročník

 

XII. ročník, sa konal 24. 5. 2008, v čase od 9 do 13 hod. Referentom sa stala K. TAKÁČOVÁ. Oslovila 47 potravinových firiem. VDP sa zúčastnilo 12 firiem, prišlo 800 návštevníkov.

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX