História

Kronika Diadoru

Naskenovanú kroniku Diadoru si môžete stiahnuť komplet v PDF súbore. Upozornenie: veľkosť pdf je okolo 18 MB!
(ak veľkou náhodou nemáte pdf prehliadač, stiahnuť si ho môžete tu: http://get.adobe.com/reader/)

 

Našu kroniku si môžete prelistovať aj online:

 

 

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX