Odkazy

Konverzačné mapy - Konverzácie o diabete

Konverzačné mapyTM je nová vzdelávacia iniciatíva pre pacientov s diabetom sponzorovaná farmaceutickou spoločnosťou ELI LILLY s vlastným výskumom a vývojom, ktorá rozhovorí každého. Edukačný program pod názvom Konverzácie o diabete využíva inovatívne vzdelávacie nástroje – Konverzačné mapyTM vytvorené spoločnosťou Healthy Interactions v spolupráci s Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF).


Konverzačné mapyTM menia spôsob, akým sa doposiaľ ľudia o cukrovke učili. Ide o vizuálny prístup v kombinácii s interaktívnou skupinovou konverzáciou, ktorá pomáha ľuďom si viac informácií zapamätať, a tak ich v konečnom dôsledku vedie aj k lepšiemu zvládaniu ich ochorenia.


Ako prebieha edukačná lekcia s Konverzačnou mapou?
 Lekcia s Konverzačnou mapou prebieha v skupinke pacientov pod vedením špeciálne vyškolenej edukačnej sestry. Edukačnou pomôckou je veľká obrázková mapa, okolo ktorej všetci zúčastnení sedia, aby na ňu dobre videli. Diskusiu zároveň podporujú i rôzne „hracie“ kartičky s pojmami a otázkami.


Aké sú témy lekcií?
 V súčasnosti existujú Konverzačné mapy na tieto témy:
Život s diabetom
Ako funguje diabetes
Zdravé stravovanie a pohybová aktivita
Zahájenie liečby inzulínom
Diabetes a starostlivosť o nohy
Porozumenie rizikovým faktorom pri zvládaní diabetu (neskoré komplikácie)
Život v rodine s diabetom 1. typu


Ako dlho trvá lekcia?
 Jedna mapa trvá približne 1,5 hod., ale záleží na tom, ako aktívne sa účastníci zapoja, ako ich to baví a ako sa rozvinie diskusia.
Kde sa taká lekcia uskutočňuje?
 Najčastejšie prebiehajú edukácie u diabetológov v ordinácii, na interných oddeleniach nemocníc, pri zväzoch diabetikov alebo na rekondičných pobytoch. Skúste sa na edukáciu pomocou Konverzačných máp spýtať svojho lekára alebo sa obráťte na našu DiaLinku.


Kto lekciu vedie?
 Skúsená edukačná sestra, ktorá bola špeciálne vyškolená na vedenie lekcií s Konverzačnými mapami a má celú pomôcku k dispozícii.


Ako sa môžem prihlásiť?
 Skúste sa spýtať svojho lekára, sestry, v miestnom zväze diabetikov alebo sa obráťte na našu bezplatnú DiaLinku.


Musím absolvovať všetky mapy postupne alebo môžem v ľubovoľnom poradí?
 V súčasnej dobe existuje 7 máp, z toho 6 je určených pre diabetikov 2. typu. Na poradí väčšinou nezáleží, ale váš lekár by vám mal vedieť poradiť, ktorá téma je pre vás najvhodnejšia a čím potom pokračovať.


Koľko pacientov sa zúčastňuje?
 Ideálny počet účastníkov v skupine je 5-8. V takejto veľkej skupine sa vyvolá živá diskusia a zároveň sa umožní edukačnej sestre skupinu zvládnuť a aktívne zapojiť všetkých účastníkov.


Môžem si so sebou vziať partnera/partnerku?
 Určite si so sebou môžete vziať rodinných príslušníkov; lekcia s Konverzačnou mapou im pomôže celú problematiku lepšie pochopiť a pomáhať vám v každodennom živote.


Sú edukácie pomocou Konverzačných máp vhodné i pre deti s diabetom?
 Pre deti a ich rodičov je určená špeciálna mapa Život v rodine s diabetom 1. typu, ktorá sa skôr ako na „medicínsku“ stránku ochorenia zameriava na psychologické a sociálne aspekty v živote rodiny s diabetickými deťmi.

www.konverzacnemapy.sk

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX