Informácie

Derniéra Doktor Macbeth

Kedy: 16.3.2017 o 19:00

Kde: V mestskom divalde Pavla Országha Hviezdoslava, Laurinská 19, 81101 Bratislava, Slovakia

Hra bola napísaná talentovanou slovenskou autorskou dvojicou Schulczová/Olekšák priamo pre divadlo Pavla Országha Hviezdoslava. Je to hra o moci a o tom ako sa ľudia správajú a čo všetko sú ochtní urobiť pre to aby o ňu neprišli. 

Máte jedinečnú a poslednú možnosť zhliadnuť toto predstavenie spolu s kamarátmi, priatemli, budúcimi či terajšími známimi z Diadoru.

Pre člena Diadoru je cena vstupného 5€.

Hláste sa na č. +421 911 842 941 čo najskôr:)

Monika

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX