Odkazy

Odkazy


 Zoznam odkazov, na ktoré sa oplatí kliknúť...

  

Konverzačné mapy

Konverzačné mapyTM je nová vzdelávacia iniciatíva pre pacientov s diabetom sponzorovaná farmaceutickou spoločnosťou ELI LILLY s vlastným výskumom a vývojom, ktorá rozhovorí každého. Čítaj viac.

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX