Rekondičné pobyty

Rekondičné pobyty

Rekondičné pobyty momentálne organizujeme dvakrát ročne -  zimný rekondičný pobyt je prevažne o športe, veľa sa lyžujeme, aby sme mali dobré glykémie. Letný rekondičný pobyt má viac priestoru na rôzne aktivity, výlety, poznávacie zájazdy. V oboch prípadoch hrá edukácia veľmi dôležitú rolu a spolu s vyváženou stravou a pohybom tvoria základ našich stretnutí.

 

Kedysi tak populárne detské rekondičné pobyty nevieme momentálne zrealizovať kvôli financiám -  na taký pobyt by sme ale potrebovali nielen finančnú podporu viacerých firiem aj štátu, ale aj spoluprácu, ktorá práve chýba. Pobyty trvali 2 týždne, prevažne pod vedením Dr. Baráka, a vznikli tam celoživotné priateľstvá. Doteraz sa na ne spomína v dobrom a cítime ich absenciu.

 

Rekondičné pobyty sú hádam najlepším miestom na získanie poznatkov. Človek sa tam naučí a nadobudne toľko informácií a nových vecí, že v ordinácií ich nezíska možno ani za 5 rokov. Prichádzajú tam ľudia s rovnakými starosťami, rovnakým záujmom – na začiatku si myslia, že daný problém je len ich problémom,  a naraz vysvitne, že ďalších 20 účastníkov sa trápi so šikmými kanylami a tie si treba zmeniť na kolmé, alebo že Somogyiho efekt platí skoro pre každého.

 

Rekondičné pobyty sú výnimočné. Naučia nás, ako existovať s diabetom, že prvý je život, potom je diabetes, že ľudské hodnoty sú najcennejšie a nikdy sa netreba vzdávať. A hlavne to - že nikdy nie si sám. Ten pocit, keď sedíš na svahu, lebo máš hypo a ďalších 20 ľudí tam sedí s Tebou len preto, lebo vedia čo to znamená, a majú v rukách všetky antihypá od výmyslu sveta - je na nezaplatenie. A áno, mávame aj parené buchty, lebo ľudia sa musia naučiť ako si pichať inzulín na nezvyčajné jedlá, a vedieť, čo treba robiť, ak si chcú dať sladký obed.

 

Každému novozistenému diabetikovi by som povinne naordinovala aspoň jeden takýto pobyt aby sa diabetu nebáli, a uvedomili si, že sú plnohodnotnými členmi spoločnosti.

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX