Športové podujatia

Cyklovýlet

Jednodňový cyklovýlet z Bratislvy na Červený Kameň.
Stretávame sa 20.6.2015 o 10:00 pred Shopping Palace pri okrúhlej časti budovy (oranžová fasáda). 

Nezabudnite si náhradnú dušu a prilbu. 

Trasa: Shopping Palace Zlaté Piesky -> Vajnory -> Slovenský Grob -> Viničné -> Šenkvice (medzi Vin. a Šen. je poľná cesta, keby nebola zjazdná, pôjdeme cez Pezinok). Ďalej sa rozhodneme, či chceme navštíviť aj Budmerice (kaštieľ a park) alebo pôjdeme cez Modru priamo na Červený Kameň. Cestu späť môžeme podľa síl absolvovať na bicykli celú alebo si vziať vlak zo Šenkvíc. 

Približná trasa na Google Maps:
https://goo.gl/maps/cCIka

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX