Športové podujatia

Dia Euro 2016

Určite ste už počuli o Medzinárodnom diabetickom európskom šampionáte vo futbale „DiaEuro 2016“, ktorá sa koná v Sarajeve tento rok, v období od 23.7.2016 do 31.7. 2016. Diador tiež bude mat svojich reprezentantov, po dvoch výberových tréningoch 10 hráčov zmeria svoje sily na ihrisku. Dúfajme, že sa vrátia s takým istým úspechom ako v minulosti. Spoločnosť Sanofi-aventis Pharma Slovakia je tiež partnerom Diadoru a podujatia. Turnaj Dia Euro 2016 je organizovaný v spolupráci IDF Europe. Web stránka akcie je www.diaeuro.org

 

 

 

 

 

další sponzori podujatia

 

   

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX