Športové podujatia

Športový deň Diadoru 2017

Srdečne Vás pozývame na športový deň Diadoru, ktorý sa bude konať 9. 9. 2017 na Obchodnej akadémii Račianska 107 83102 Bratislava, 

Budú sa hrať športy - basketbal, volejbal, futbal, v prípade pekného počasia bude aj lukostreľba.

 

Príďte si zašportovať s radosťou a spoznať nových ľudí.

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX