Športové podujatia

DiaEuro 2018

SK

DIADOR organizuje tento rok Majstrovstvá Európy vo futsále ľudí s diabetom Dia Euro 2018 v Bratislave. Majstrovstvá budú 21. - 29. júla 2018 v hale prof. Rovného Fakulty telovýchovy a športu UK na Lanfranconi. Pozývame všetkých, ktorí chcú prísť povzbudiť hráčov. Viac informácii tu: http://diaeuro.diador.sk

EN

This year DIADOR is organizing the European Futsal Championship of People with Diabetes Dia Euro 2018 in Bratislava. The championship will take place from July 21st till July 29th 2018 in the sport hall of prof. Rovný of the Faculty of Physical Education and Sports of the Comenius University in Bratislava. We invite all who would like to support the players during the mathces. More information here: http://diaeuro.diador.sk

           

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX