Terapia

Hodnoty HbA1c a priemerná glykémia

Ako sa približne prejaví priemerná glykémia (eAG - estimated Average Glucose) za ostatné 3-4 mesiace na glykovanom hemoglobíne (HbA1c) ukazuje nasledujúca tabuľka. Priemerná glykémia by mala zohľadnovať merania počas dňa (3-5x) aj noci.

 

NGSP HbA1c (%) eAG (mmol/l) eAG (mg/dL)
5 5.4 97
6 7.0 126
7 8.6 154
8 10.2 183
9 11.8 212
10 13.4 240
11 14.9 269
12 16.5 298
13 18.1 326
14 19.7 355
15 21.3 384

 

Zdroj: http://www.ngsp.org/index.asp 

 

Glykémia z mmol/l do mg/dl a naopak

V niektorých krajinách ako USA, Nemecko, ... sa meria glykémia v jednotkách mg/dl. Táto prevodná tabuľka je tiež veľmi praktická pri čitaní zahraničnej literatúry, hlavne americkej.

Jednoduchá pomôcka: na prevod z mmol/L do mg/dl stačí hodnotu glykémie vynásobiť 18 (napr. 5.0 (mmol/L) x 18 =90 mg/dl).

 

mg/dl 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
mmol/L 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2
mg/dl 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
mmol/L 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3
mg/dl 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
mmol/L 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4
mg/dl 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118
mmol/L 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
mg/dl 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138
mmol/L 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.7
mg/dl 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158
mmol/L 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.7 8.8
mg/dl 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178
mmol/L 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 9.8 9.9
mg/dl 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198
mmol/L 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.7 10.8 10.9 11.0
mg/dl 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218
mmol/L 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1
mg/dl 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238
mmol/L 12.2 12.3 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2
mg/dl 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258
mmol/L 13.3 13.4 13.5 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3
mg/dl 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278
mmol/L 14.4 14.5 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4

Zdroj: http://www.diabeteschart.org/mgmmol.html

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX