Terapia

Hodnoty HbA1c a priemerná glykémia

Ako sa približne prejaví priemerná glykémia (eAG - estimated Average Glucose) za ostatné 3-4 mesiace na glykovanom hemoglobíne (HbA1c) ukazuje nasledujúca tabuľka. Priemerná glykémia by mala zohľadnovať merania počas dňa (3-5x) aj noci.

 

NGSP HbA1c (%) eAG (mmol/l) eAG (mg/dL)
5 5.4 97
6 7.0 126
7 8.6 154
8 10.2 183
9 11.8 212
10 13.4 240
11 14.9 269
12 16.5 298
13 18.1 326
14 19.7 355
15 21.3 384

 

Zdroj: http://www.ngsp.org/index.asp 

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX