Výbor

Výbor


 

Ľubomír Barák
Predseda

Pôsobí v DFNsP ako diabetológ pre deti a dospelých. Je primárom Detského diabetologického centra a zakladateľom občianskeho združenia Diador. Medzi jeho koníčky patrí divadlo, ktorému sa v minulosti venoval

Veronika Kleinová
Tajomníčka

Kratky text o osobe.

Katrina Červená
Hospodárka

Študovala na Ekonomickej univerzite. Členom Diadoru je od roku 1998 a od roku 2003 zastáva funkciu hospodárky. Medzi jej záľuby patrí čítanie, turistika a tance.

Matej Kováč
Kontrolór

Kratky text o osobe.

Adam Tisovský
Edukačné besedy

Vyštudoval telekomunickácie na FEI STU. Vo výbore Diadoru má na starosti organizáciu edukačných besied. Jeho záľuby sú príroda, šport, hudba a sníva o chove oviec.

Veronika Hrádeková
Potravinový program

Študentka Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave, "sestrička z Kramárov", členom Diadoru je od roku 2009 a od roku 2012 je členom výboru. Jej záľuby sú šport, štúdium a umenie.

Matúš Bombara
Športové podujatia

Študent, ktorého záluby sú všetky športy na čele s hokejom a futbalom ktorému sa taktiež aktívne venuje.

Jessy Tárnok
Rekondičné pobyty

Mojou  úlohou v Diadore je, aby zimné a letné rekondičné pobyty prebehli v poriadku. Organizujem ich od roku 2009 v rôznych kútoch Slovenska

Monika Martinčičová
Kultúrne akcie

Vyštudovala dramatický obor na univerzite vo Worcestre. Od roku 2007, pravidelne navštevuje podujatia Diadoru. Po ukončení štúdií, sa stala členkou výboru. Venuje sa divadlu, rada rozpráva a šermuje.

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX