Bartimejove pašie – A. Kalinka – I. Martinka

Bartimejove pašie
monodilema o pravde a strachu

Pomaly sa rituálom stáva, že divadelné predstavenie Diador každý mesiac máva. Inak tomu nebude ani v mesiaci Februári, kedy sa poberieme na komornú scénu divadla Ticho a spol., kde budeme mať jedinečnú možnosť, zhliadnuť jedného z nás – z radov diabetikov – ktorý prepadol umeniu a teraz už v ňom pláva tak šikovne, ako ryba vo vode. Týmto výnimočným jedincom je Ivan Martinka. Tento diadorák a jeho kolegovia, ako napríklad kontrabasista Michal Mikuláš, sa nám predstavia v počine, ktorý je posplietaním viacerých umeleckých smerov do jedného celku, pod názvom „Bartimejove pašie“.

Sami umelci o svojom výnimočnom počine zmýšľajú takto:

Hra si hľadá vyjadrovacie prostriedky v hudbe, pohybe, bábke, herectve, speve, práci s materiálom a snaží sa ich zladiť do jednotnej formy. Ide o rozvíjanie divadelného jazyka, na ktorom sme začali pracovať v scénickom oratóriu Noc svetla a deň tmy. Predstavením sa snažíme nachádzať možnú cestu, východisko v trápení, cez akcentovanie zmyslu, ktorý pašie predstavujú pre každého človeka.

Posledný zázrak Ježiša Krista pred vstupom do Jeruzalema, bolo uzdravenie slepca menom Bartimej. Ten „potom Ježiša nasledoval“. Hoci evanjelium viac o tomto človeku nehovorí, pre nás sa práve on stáva hlavnou a jedinou postavou. Slepec zažil uzdravenie – zázrak v ktorý nikdy ani nedúfal. Ale pocítil i čosi silnejšie, než je samotná radosť z uzdravenia. O niekoľko dní neskôr, vidí Ježiša pribíjaného na kríž. Bude musieť urobiť rozhodnutie, ktorému sa nedokáže vyhnúť nikto z nás. Pravda, alebo strach. Včera, dnes, každý deň, znovu a znovu…

Chcete zažiť niečo iné, zaujímavé, obohatiť knihu svojho života o nezabudnuteľný umelecký zážitok? Diador Vás pozýva do divadla 21.2.2014 o 19:00 do divadla Ticho a spol. na Školskej ulici v Bratislave.

Hlásiť sa môžete na e-maile diador@diador.sk, prostredníctvom Facebook udalosti v skupine Diador do 18.2.2014, počet vstupeniek je obmedzený.

Zdieľať: