Úhrada členských poplatkov

Členské je možné až po akceptácii prihlášky zaplatiť na číslo účtu Diadoru:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (Časopis je automaticky súčasťou členského. Ďalší členovia domácnosti, ktorí dostávajú spoločný časopis, platia 5 €).
Variabilný alebo špecifický symbol: rok, za ktorý platíte členské (môžete napísať aj do informácie)

Informácia: meno člena (a rok), za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX