Milí Diadoráci, milí priaznivci Diadoru,
opäť máme čas odovzdávania daňových priznaní a čas možnosť podpory občianskych združení formou 2 % zo zaplatenej dane. Ak máte chuť a možnosť podporiť nás touto formou, tlačivá na účely 2 % Ďakujeme

Zdieľať: