Diador, Tehelná 20, 831 03 Bratislava

Vážená Diadoráčka, vážený Diadorák,

dovoľujeme si Ťa pozvať na

HODNOTIACU ČLENSKÚ SCHÔDZU,

ktorá sa uskutoční dňa

07.12.2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

vo Veľkej posluchárni Národného ústavu detských chorôb

v Bratislave na Limbovej 1 (Kramáre)

(vchod cez budovu Polikliniky, nemocničnými výťahmi na -2. poschodie a dlhou chodbou až k posluchárňam – nasleduj šípky).

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti Diadoru za rok 2023 (do konania VČS)
 4. Správa o hospodárení a kontrolnej činnosti za rok 2023 (do konania VČS)
 5. Plán práce na rok 2024
 6. Návrh rozpočtu na rok 2024
 7. Správa volebnej komisie
 8. Diskusia
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
 11. Záver

Program schôdze môže byť pri presnom začiatku vyčerpaný v priebehu 80 min. V deň HČS bude vyberané aj členské na rok 2024, ktoré je vo výške 10,- eur.

Podľa Stanov Diadoru je účasť každého člena na každej členskej schôdzi povinná, preto aj Tvoja účasť na HČS je povinná.

Veríme, že si pracovné i osobné záležitosti zariadiš tak, aby si sa mohol/-la zúčastniť na celej schôdzi. Prosíme o účasť najmä Bratislavčanov a členov z blízkeho okolia. V prípade, že ti skutočne veľmi vážne povinnosti nedovolia zúčastniť sa na schôdzi, ospravedlň sa predom najneskôr deň pred konaním schôdze na e-mail tajomnik@diador.sk alebo prostredníctvom formulára nižšie .Ospravedlnenia poslané iným spôsobom, žiaľ, nemôžeme akceptovať.

            Katrina Červená                                                                             Ľubomír Barák

            hospodárka                                                                                     predseda

Zdieľať: