Zlepší telemedicína kontrolu nad diabetom?

Prednášajúci: Ing. Fedor Lehotski, PhD

Primaciálny palác v Bratislave

V poradí tretia edukačná beseda v roku 2013 sa venovala téme telemedicíny a jej využitiu v prospech diabetikov (či iných pacientov). Prednášky sa zhostil Ing. Fedor Lehotski, PhD., riaditeľ Národného centra telemedicínskych služieb, ktoré bolo založené na pôde Fakulty Elektrotechniky a Informatiky STU s cieľom podporiť komunikáciu a koordináciu všetkých dotknutých inštitúcií a organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.

Hlavnými cieľmi telemedicíny je zlepšiť starostlivosť o pacienta, zvýšiť jeho komfort a, samozrejme, ušetriť financie v zdravotníctve. U diabetikov ide napríklad o glukometre, pumpy či senzory schopné odosielať dáta ošetrujúcemu lekárovi či rôzne aplikácie v smartfónoch.

Všeobecne je však pole telemedicíny omnoho širšie. Napriek tomu, že teoreticky je táto téma už dlho skúmaná, k jej prechodu do praxe či intenzívnejšiemu využitiu je ešte veľmi dlhá cesta a to platí celosvetovo (snáď až na pár výnimiek, ako je napríklad Singapur). Predovšetkým ide o financie, chýbajúce zariadenia a infraštruktúru zodpovedajúcu potrebám telemedicíny.

Stále sme vo fáze, kedy pretrváva debata o efektívnosti a ekonomickosti tohto riešenia a jeho zmysluplného využitia. Je veľmi pravdepodobné, že do praxe sa nakoniec dostane len niekoľko návrhov, avšak aj to bude príspevok k stále napredujúcej starostlivosti o diabetických či iných pacientov.

Zdieľať: