Vyjadrenie o.z. Diador k súčasnej situácii na Ukrajine spojenej s diabetom

Milí členovia Diadoru,

ako mnohí z Vás, aj my s úzkosťou sledujeme súčasnú situáciu u našich susedov na Ukrajine a obávame sa o bezpečnosť a zdravie diabetikov postihnutých týmto konfliktom.

Musíme však zachovať rozvahu a sústrediť sa na poskytovanie pomoci tam, kde je potrebná. V posledných dňoch po internete kolovalo množstvo výziev na darovanie inzulínu a iných diabetických pomôcok. Takéto iniciatívy nás hlboko znepokojili a chceli by sme Vás požiadať, aby ste sa na týchto zbierkach nepodieľali, a to z nasledujúcich dôvodov:

  • Jednotlivci alebo skupiny organizujúce takéto zbierky väčšinou nemajú možnosti ako darovaný materiál dopraviť do konfliktom postihnutých oblastí.
  • Organizácie na území SR potrebujú na zber, skladovanie a distribúciu liekov a lekárskych pomôcok špeciálne povolenie vydávané MZ SR, aby takúto činnosť mohli legálne vykonávať. Súkromné zbierky takejto povahy sú teda v rozpore so zákonom.
  • Inzulín, ktorý ste dostali na predpis, je určený Vám a máte nárok iba na obmedzené množstvo, ktoré Vám poisťovňa čiastočne alebo úplne hradí; neriskujte, že sa ocitnete v situácii, keď sami nebudete mať dostatok inzulínu a budete nútení si ho dokupovať za plnú cenu.

Vieme, že máte silnú vôľu pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli náhle v extrémnej núdzi. Vedenie nášho združenia komunikovalo s pracovníkmi MZ SR a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve ako aj s predstaviteľmi viacerých farmaceutických firiem. Momentálne informácie nasvedčujú, že zdravotníckych potrieb pre diabetikov, podobne ako iných materiálnych zásob, je v zasiahnutých oblastiach dostatok a zatiaľ nie je potrebné organizovať individuálne zbierky. Najväčším problémom je momentálne tieto zásoby dostať až k ľuďom, ktorí ich potrebujú, nakoľko bežná distribučná sieť (lekárne,  zdravotnícke sklady) kvôli krízovej situácii nefungujú. Farmaceutické spoločnosti a organizácie, ktoré už sú prítomné v zasiahnutých oblastiach, tento problém aktívne riešia a momentálne takúto pomoc nepotrebujú a nechcú.

Výbor Diadoru zostáva v kontakte s našimi partnermi a o akejkoľvek zmene v situácii Vás budeme informovať. Pokiaľ chcete poskytnúť zmysluplnú pomoc a podporu, odporúčame sledovať oficiálne kanály Ministerstva Zdravotníctva SR, Policajného zboru SR a Slovenského Červeného kríža prípadne zvážiť finančný dar niektorej z overených charitatívnych organizácií, ktoré môžete taktiež nájsť na týchto kanáloch.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a spolupatričnosť. Veríme, že spoločne túto strašnú situáciu prekonáme.

S pozdravom,

Výbor Diadoru

Zdieľať: