Milá Diadoráčka, milý Diadorák

Chceli by sme ťa upozorniť na niekoľko krokov ako vyplniť Vyhlásenie k 2 % (alebo 3 %) z dane:

  • v riadku 01 napíš svoje rodné číslo a v riadkoch 03 až 11 napíš svoje meno a adresu a prípadne aj telefónne číslo.
  • v riadku 12 uveď celkovú daň, ktorú si povinná/-ý zaplatiť za rok 2023 (je to riadok 24 z Potvrdenia o zaplatení dane).
  • v riadku 13 vypočítaj sumu 2 % (alebo 3 %) zo zaplatenej dane vypočítanej z riadku 12. Táto suma musí byť najmenej 3,- eurá a zaokrúhľuje sa matematicky.
  • ak si „odpracoval/-la“ pre nejaké občianske združenie viac ako 40 hodín dobrovoľníckej práce počas roku 2022 a máš o tom písomné potvrdenie z tohto občianskeho združenia, môžeš podarovať 3 % z tvojich daní. Táto skutočnosť sa zaškrtne do políčka na pravo od riadku 12. Potvrdenie o „odpracovaní“ dobrovoľníckej práce tvorí prílohu k papierom na 3 % a posiela sa na daňový úrad spolu s Vyhlásením a Potvrdením o zaplatní dane.
  • v riadku 14 napíš dátum zaplatenia dane – je to dátum z riadku 25 z Potvrdenia o zaplatení dane.
  • riadky 15 a 16 sme vyplnili za teba.
  • v tabuľke nad záznamami daňového úradu nezabudni na dátum, kedy si tlačivo vypísal/-a a svoj podpis (bez podpisu a dátumu nám daňový úrad nepošle 2 %, alebo 3 %).
  • obe spomínané tlačivá pošli na daňový úrad podľa svojho aktuálneho trvalého bydliska.
  • ak podávaš daňové priznanie sám (tlačivo „A“ – zamestnanec alebo tlačivo „B“ – podnikateľ), sa na teba tieto dve tlačivá nevzťahujú. Prijímateľa 2 % (alebo 3 %) si napíšeš priamo do tlačiva daňového priznania.
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti potvrdzuje tvoj zamestnávateľ.
 Sme vďační za každé to euro, ktoré nám týmto spôsobom podaruješ! Rovnako budeme radi, ak máš kamarátov alebo niekoho iného, kto by nám chcel podarovať 2 % a posunieš tieto tlačivá ďalej.
 
Zdieľať: