Prorocké poznanie Chalíla Džibrána

22.1.2015 o 19:30, Modrý salón SND, Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Stretneme sa s poéziou libanonsko-amerického básnika Chalíla Džibrána prezentovanou poprednými hlasmi slovenskej umelecko-divadelnej scény. Jeho prorocké poznanie je putovaním po ceste spirituálneho bohatstva, uvažovanie nad večným poriadkom vecí, nad láskou, ktorá má silu nanovo obnoviť všetky toky energie, a smrťou, ktorá je len odvrátenou časťou života.

Zdieľať: